Gmina Dzierzążnia

Dzierzążnia 28

pocz. 09-164 Dzierzążnia                                           Dzierzążnia, dnia 26 czerwca  2017 roku

........................................................

        (pieczęć zamawiającego)

 

Znak sprawy PFŚ.271.4.2017

 

INFORMACJA O WYNIKU

 

POSTĘPOWANIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ PROGU STOSOWANIA USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8

 

Nazwa zadania:

Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Siekluki.

 

Gmina Dzierzążnia informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

Gminny Zakład Komunalny Sp. z.o.o

09-100 Płońsk ul. 19-Stycznia 39 B

która zaproponowała najniższą cenę.

Zestawienie złożonych ofert w terminie do dnia 23 czerwca  2017 roku do godziny 1600

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnych CO, gaz, oraz robót budowlanych, transport „INSTAL-BUD” 09-100 Płońsk ul. Środkowa 14

49 971,78 zł

61 465,28 zł

2.

Zakład Usług Technicznych Budownictwa Andrzej Osiecki

09-200 Sierpc ul. Płocka 59a/5

44 572,27 zł

54 823,89 zł

3.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12

78 843,99 zł

94 978,11 zł

4.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z.o.o 09-100 Płońsk ul. 19-Stycznia 39 B

41 030,85 zł

50 467,85 zł

 

Z wybraną firmą zostanie podpisana umowa.

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

 

                                                                       ZATWIERDZAM:                                                                                                                                 mgr inż. Witold Pająk

Wójt Gminy Dzierzążnia

 

Otrzymują:

1.      Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.      Informacja na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego

3.      a.a

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-07-03 10:21:02
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-03 10:21:02
  • Liczba odsłon: 826
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174517]

przewiń do góry