PFŚ 6220.10.2.2016                                                          Dzierzążnia dnia  20.12.2016r.

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w  Warszawie

00-015 Warszawa

ul. Henryka  Sienkiewicza 3

 

WYSTĄPIENIE

             Na podstawie art. 64 ust 1 pkt. 1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353)

 zwracam się

 o opinię pod względem wymagań ochrony środowiska warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na;

„ Rozbiórce istniejącego zespołu zaporowo – upustowego przyłączeniowego – ZZUP Dzierzążnia  i budowie nowego w miejscowości Dzierzążnia, gmina Dzierzążnia, powiat płoński, województwo mazowieckie zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnej  69/1, jednostka ewidencyjna 142005_2, obręb 0006 Dzierzążnia”

 

 Wójt Gminy

mgr inż. Witold Pająk
 

 

 

Do wystąpienia załączono:

1/  wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2/  mapa ewidencyjna w skali 1: 25000

3/  karta informacyjna przedsięwzięcia

4/  informacja o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zał. nr 1

5/  wykaz stron postępowania zał. nr 2

 Otrzymują:

1/ Adresat

2/ Strony postępowania wg. załącznika

3/ Sołtys wsi Dzierzążnia

3/  A/a

 


 

 

PFŚ 6220.10.3.2016                                                                 Dzierzążnia dnia   20.12.2016r.

 

 

            Państwowy Powiatowy

            Inspektor Sanitarny

        09-100 Płońsk

        ul. Sienkiewicza 7

 

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt.2  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353)

 zwracam się

 o opinię pod względem wymagań ochrony środowiska warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

„ Rozbiórce istniejącego zespołu zaporowo – upustowego przyłączeniowego – ZZUP Dzierzążnia  i budowie nowego w miejscowości Dzierzążnia, gmina Dzierzążnia, powiat płoński, województwo mazowieckie zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnej  69/1, jednostka ewidencyjna 142005_2, obręb 0006 Dzierzążnia”

 

 Wójt Gminy

mgr inż. Witold Pająk

 

 

Do wystąpienia załączono:

1/  wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2/  mapa ewidencyjna w skali 1: 25000

3/  karta informacyjna przedsięwzięcia

4/  informacja o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zał. nr 1

5/  wykaz stron postępowania zał. nr 2

 

 

Otrzymują:

1/ Adresat

2/ Strony postępowania wg. załącznika

3/ Sołtys wsi Dzierzążnia

3/  A/a

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kruszewska Maria
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-21 07:34:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Kruszewska Maria
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-21 07:34:28
  • Liczba odsłon: 869
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272364]

przewiń do góry