Dzierzążnia, dnia  22 czerwca 2017r.

PP.6733.3.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji  w sprawie lokalizacji celu publicznego  

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 778 z poźn. zmianami)   zawiadamiam,   że  w  dniu   22  czerwca  2017 roku,  na wniosek :

GMINY DZIERZĄŻNIA, reprezentowanej przez z WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA,

 

została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji  polegającej  na :

 

budowie chodnika

 

Lokalizacja  inwestycji:   

GUMOWO :   działki   nr ew: 165/1,  165/7  i  164/1.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w  Dzierzążni, 09 - 164 Dzierzążnia, pokój nr 20, w godz. pracy urzędu: poniedziałek  - piątek,  w godz.  8.00 – 16.00  (tel. 23 661-59-02 lub 04 wew.37).


 

                                                                                                 Wójt Gminy Dzierzążnia

                                                                                               mgr inż. Witold Pająk

         

 

Rozdzielnik:

1.  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w  Dzierzążni

     - w siedzibie Urzędu Gminy  (obok  pok. Nr 20)

       oraz na stronie internetowej    https://ugdzierzaznia.bip.org.pl,

2.  Sołtys wsi  Dzierzążnia  - (z  prośbą o poinformowanie mieszkańców sołectwa w  sposób   

      zwyczajowo przyjęty),

3.  Właściciele  gruntów  przyległych do  nieruchomości,  po których będzie przebiegać 

      projektowana  sieć  gazociągu  -  wg  wykazu  znajdującego się  w  aktach  sprawy,

4.  A/a

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-06-22 13:31:53
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-22 13:31:53
  • Liczba odsłon: 820
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272399]

przewiń do góry