ERO 6220.2.2.2018                                                                   Dzierzążnia, dnia 18.04.2018r.

 

 

 

 

                                             Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

                                                                    w Warszawie

                                           Wydział do spraw terenowych w Ciechanowie

                                                                 ul. 17 stycznia 7

                                                              06-400 Ciechanów

 

 

 

Uprzejmie informuję, że tut. Urząd prowadzi postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości   Błomino Gumowskie (0002),                 dz. nr 49/3,  Gm. Dzierzążnia”.

Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 3października 2008r.  o udostępnianiu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 1405 tj. z późn. zm.) zwracam się z prośbą    o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu   o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie wstępnie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć zapisanych w § 3 ust. 1 pkt. 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  ( Dz. U. 2016. 71 tj.)

W załączeniu przekazuje wniosek w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami.

Na podstawie art. 35 § 5 k.p.a. okres uzgodnień nie wlicza się do czasu prowadzenia postępowania.

                                                   Wójt Gminy Dzierzążnia

                                                   mgr inż. Witold Pająk

 

Otrzymują:

1..    Wnioskodawca - Green Park XVII Sp. z o. o., ul. Juliusza Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski

2..    Strony postępowania wg. załącznika nr  1

3..    a/a – (1 egz. wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie  + BIP Gminy Dzierzążnia).

 

 


ERO 6220.2.3.2018                                                                  Dzierzążnia, dnia 18.04.2018r.

 

 

 

 

                                      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

                                                                    w Płońsku  

                                                             ul. Sienkiewicza 7a

                                                                09-100 Płońsk

 

                                                              
 

Uprzejmie informuję, że tut. Urząd prowadzi postępowanie  w sprawie wydania decyzji                o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości   Błomino Gumowskie (0002),   dz. nr 49/3,  Gm. Dzierzążnia”.

Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 3października 2008r.  o udostępnianiu informacji                    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 1405 tj. z późn. zm.) zwracam się z prośbą                              o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu    o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie wstępnie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć zapisanych w § 3 ust. 1 pkt. 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko    ( Dz. U. 2016. 71 tj.)

W załączeniu przekazuje wniosek w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami.

Na podstawie art. 35 § 5 k.p.a. okres uzgodnień nie wlicza się do czasu prowadzenia postępowania.

 

                                                   Wójt Gminy Dzierzążnia

                                                    mgr inż. Witold Pająk

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1..    Wnioskodawca - Green Park XVII Sp. z o. o., ul. Juliusza Słowackiego 59,                                         87-700 Aleksandrów Kujawski

2..    Strony postępowania wg. załącznika nr  1

3..    a/a – (1 egz. wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie  + BIP Gminy Dzierzążnia).

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Imbir Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-18 14:58:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Imbir Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-18 14:58:26
  • Liczba odsłon: 794
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278460]

przewiń do góry