Dzierzążnia, dnia 18.07.2018r.

ERO. 6220.2.6.2018

 

 

 

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Wójt Gminy Dzierzążnia informuje, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości   Błomino Gumowskie (0002), dz. nr 49/3 Gm. Dzierzążnia”, zostało zakończone.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 w związku z art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Wójt Gminy uprzejmie informuje, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku
z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzążni, Dzierzążnia 28, pokój nr 36, w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1600. 

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie, pod rygorem przyjęcia przez organ, że strona nie posiada więcej dowodów w danej sprawie.

Skorzystanie z powyższego prawa może nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania powyższego pisma.

 

 

 

 

                                                                                          Z up. WÓJTA


                                                                                mgr inż. Adam Sobiecki

                                                                                     Sekretarz Gminy

 

 

 

Otrzymują :

1.       Wnioskodawca - Green Park XVII Sp. z o. o., ul. Juliusza Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski

2.       Strony postępowania wg. załącznika nr  1

3.       a/a – (1 egz. wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie  + BIP Gminy Dzierzążnia).

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewelina Imbir
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Imbir Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-19 13:57:36
  • Liczba odsłon: 565
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1896780]

przewiń do góry