ERO 6220.2.8.2018                                                                       Dzierzążnia, dnia 10.08.018r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji          o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) 

zawiadamiam

że dnia 10 sierpnia 2018 roku została wydana decyzja Wójta Gminy Dzierzążnia znak: ERO6220.2.7.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW  i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości   Błomino Gumowskie (0002),   dz. nr 49/3 Gm. Dzierzążnia.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Płońsku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzążni, pokój nr 36 w dni robocze, w godzinach od 8-ej do 16-ej, w terminie 14-u dni od daty niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierzążnia,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzążnia.

 


                                                                                                          Wójt Gminy Dzierzążnia

 

                                                                                                            mgr inż. Witold Pająk

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewelina Imbir
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-13 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Imbir Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-17 08:40:59
  • Liczba odsłon: 762
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278415]

przewiń do góry