Dzierzążnia, dnia 07.09.2018 roku

ERO 6220.2.8.2018

POSTANOWIENIE

Wójt Gminy Dzierzążnia

            Działając na podstawie art. 145§1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

p o s t a n a w i a  

wznowić, z urzędu  postępowanie dowodowe w sprawie wydania   o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegające na decyzji na Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW  i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną   w miejscowości   Błomino Gumowskie (0002),   dz. nr 49/3 Gm. Dzierzążnia

Uzasadnienie

W dniu 10 sierpnia 2018 roku organ wydał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW  i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną   w miejscowości   Błomino Gumowskie (0002),   dz. nr 49/3 Gm. Dzierzążnia, nr ERO 6220.2.7.2018.

 Z uwagi na brak opinii wodno prawnej, która zgodnie z art. 64 poz.1 pkt. 4, Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) jest niezbędna do wydania decyzji, należało podjąć na nowo zakończone postępowanie dowodowe celem kontynuowania postępowania administracyjnego.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.  

                                                                                                           Z up. Wójta

                                                                                                 mgr inż. Adam Sobiecki

 

 Otrzymują :

  1. Green Park XVII Sp. z o. o. ul. Juliusza Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawskiarszawa
  2. Strony biorące udział w postępowaniu wg. załącznika nr 1.
  3. a/a (tablica ogłoszeń Urzędu Gminy, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu)
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewelina Imbir
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-07 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Imbir Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-14 12:32:10
  • Liczba odsłon: 595
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1896733]

przewiń do góry