ERO 6220.1.4.2018                                                                Dzierzążnia, dnia 17.09.2018r.

 

 

                                                              Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

                                                                                       w Płońsku  

                                                                                 ul. Sienkiewicza 7a

                                                                                  09-100 Płońsk

 

   Uprzejmie informuję, że tut. Urząd prowadzi postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:   „Posadowieniu instalacji do wytwarzania mas bitumicznych wraz z infrastrukturą (instalacją do zasilania instalacji głównej w paliwo- gaz LPG) na terenie zakładu zlokalizowanego w msc. Dzierzążnia na działkach nr ewid. 129/13,  130”

   Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 1405 tj. z późn. zm.) zwracam się   z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu   o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie wstępnie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć zapisanych w § 3 ust. 1 pkt. 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko   ( Dz. U. 2016. 71 tj.)

W załączeniu przekazuje wniosek w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami.

Na podstawie art. 35 § 5 k.p.a. okres uzgodnień nie wlicza się do czasu prowadzenia postępowania.

 

                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                 mgr inż. Witold Pająk

 

Otrzymują:

1.      Strony postępowania wg. załącznika nr  1

2.      a/a – (1 egz. wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie  + BIP Gminy Dzierzążnia).
ERO 6220.1.5.2018                                                                Dzierzążnia, dnia 17.09.2018r.

 

 

 

                                             Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

                                                    Wydział do spraw terenowych w Ciechanowie

                                                                             ul. 17 stycznia 7

                                                                          06-400 Ciechanów

   Uprzejmie informuję, że tut. Urząd prowadzi postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:   „Posadowieniu instalacji do wytwarzania mas bitumicznych wraz z infrastrukturą (instalacją do zasilania instalacji głównej w paliwo- gaz LPG) na terenie zakładu zlokalizowanego w msc. Dzierzążnia na działkach nr ewid. 129/13,  130”

   Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 1405 tj. z późn. zm.) zwracam się  z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu   o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie wstępnie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć zapisanych w § 3 ust. 1 pkt. 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko   ( Dz. U. 2016. 71 tj.)

W załączeniu przekazuje wniosek w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami.

Na podstawie art. 35 § 5 k.p.a. okres uzgodnień nie wlicza się do czasu prowadzenia postępowania.

 

 

 

                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                 mgr inż. Witold Pająk

Otrzymują:

1.       Strony postępowania wg. załącznika nr  1

2.       a/a – (1 egz. wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie  + BIP Gminy Dzierzążnia).

 

ERO 6220.1.6.2018                                                                Dzierzążnia, dnia 17.09.2018r.

 

 

                                                   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

                                                                   Zarząd Zlewni w Ciechanowie

                                                                ul. Powstańców Warszawskich 11

                                                                              06-400 Ciechanów

   Uprzejmie informuję, że tut. Urząd prowadzi postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Posadowieniu instalacji do wytwarzania mas bitumicznych wraz z infrastrukturą (instalacją do zasilania instalacji głównej w paliwo- gaz LPG) na terenie zakładu zlokalizowanego w msc. Dzierzążnia na działkach nr ewid. 129/13,  130”

   Na podstawie z art. 64 poz.1 pkt. 4, Ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) Wójt Gminy Dzierzążnia zwraca się z prośbą  o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu   o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Planowane przedsięwzięcie wstępnie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć zapisanych w § 3 ust. 1 pkt. 52, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. 2016. 71 tj.)

W załączeniu przekazuje wniosek w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami.

Na podstawie art. 35 § 5 k.p.a. okres uzgodnień nie wlicza się do czasu prowadzenia postępowania.


 

                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                 mgr inż. Witold Pająk

 

Otrzymują:

1.       Sławomir Walczak- pełnomocnik Adama Nowakowskiego Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL” z siedzibą Główną w Glinojecku ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck

2.       Strony postępowania wg. załącznika nr  1

3.       a/a – (1 egz. wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie  + BIP Gminy Dzierzążnia).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewelina Imbir
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-19 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Imbir Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-20 09:08:29
  • Liczba odsłon: 804
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2277055]

przewiń do góry