ERO 6220.3.10.2018.2019                                                         Dzierzążnia, dnia 14.02.2019r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2081).

zawiadamiam

że dnia 14 lutego 2019 roku została wydana decyzja Wójta Gminy Dzierzążnia znak: ERO6220.3.9.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  Budowie farmy fotowoltaicznej „Dzierzążnia I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Przemkowo, gmina Dzierzążnia, powiat płoński, województwo mazowieckie.”

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Płońsku oraz
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wody Polskie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzążni, pokój nr 36 w dni robocze,  w godzinach od 8-ej do 16-ej, w terminie 14-u dni od daty niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierzążnia,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzążnia.

 


                                                                                                                                                                             Wójt

 

                                                                                                                                                             mgr inż. Adam  Sobiecki

 

 

 

                                                                                                          

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewelina Imbir
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Imbir Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-18 11:14:38
  • Liczba odsłon: 811
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269739]

przewiń do góry