Dzierzążnia, dnia  10.04.2019r.

ERO. 6220.1.13.2018.2019

 

 

 

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Wójt Gminy Dzierzążnia informuje, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 „Posadowieniu instalacji do wytwarzania mas bitumicznych wraz z infrastrukturą (instalacją do zasilania instalacji głównej w paliwo – gaz LPG) na terenie zakładu zlokalizowanego w msc. Dzierzążnia na działkach nr ewid. 129/13, 130” ”, zostało zakończone.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 w związku z art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Wójt Gminy uprzejmie informuje, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku
z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzążni, Dzierzążnia 28, pokój     nr 36, w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1600. 

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie, pod rygorem przyjęcia przez organ, że strona nie posiada więcej dowodów w danej sprawie.

Skorzystanie z powyższego prawa może nastąpić w terminie  3 dni od daty otrzymania powyższego pisma.

 

 

 

 

                                                                                         Wójt


                                                                           mgr inż. Adam Sobiecki                    

 

 

 

 

Otrzymują :

  1. Pełnomocnik
  2. Strony biorące udział w postępowaniu wg. załącznika nr 1.
  3. a/a (tablica ogłoszeń Urzędu Gminy, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu)

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewelina Imbir
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-10 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Imbir Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-10 15:27:32
  • Liczba odsłon: 814
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278439]

przewiń do góry