tel.23/ 661-59-02 wew. 46
 

   stanowisko do spraw ewidencji i rozliczania opłat komunalnych

 

prowadzenie całokształtu zagadnień dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
w tym:

a)  sprawy z zakresu objętego ustawą o ochronie środowiska, ochronie zwierząt, ochronie gruntów rolnych i leśnych, gospodarowania drzewostanem, ochrony złóż surowców mineralnych, ochrony przed zanieczyszczeniami w zakresie ustalonym ustawami,

b)  zapobieganiu powstawaniu nielegalnych wysypisk śmieci i zapobieganiu ich powstawaniu,

c)  racjonalnej gospodarki odpadami,

d)  prowadzenie spraw dotyczących związków międzygminnych, w jakich Gmina uczestniczy w zakresie ochrony środowiska,

e)  wyrażanie opinii i dokonywanie uzgodnień w zakresie prawa górniczego i geologicznego

f)   Prowadzenie całokształtu spraw związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dzierzążnia,

g)  Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi instytucjami w zakresie gospodarki odpadami,

h)  Utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych niezamieszkałych, objętych systemem gospodarki odpadami,

i)   Współudział w opracowaniu potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stałą ich weryfikacją,

j)   Współudział w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów,

k)  Przygotowywanie przewidzianych prawem sprawozdań i informacji z wymienionych zagadnień,

l)   Kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach,

m) Prowadzenie spraw w zakresie ustalenia opłat za odpady komunalne,

n)  Prowadzenie ewidencji należnych opłat ,

o)  Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

Wytwarzanie i przetwarzanie informacji dla potrzeb biuletynu Informacji publicznej w określonym terminie

 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-04 15:42:47
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-19 13:32:53
  • Liczba odsłon: 645
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1899098]

przewiń do góry