OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 21 października 2019 roku, na wniosek

Pana Zbigniewa Kraśniewskiego, reprezentującego firmę ZK-PROJEKT Zbigniew Kraśniewski z siedzibą przy ul. Szczęśliwej 11, 09-100 Płońsk, działającego z upoważnienia ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku z siedzibą przy ul. Wyszogrodzkiej 106, 09-400 Płock, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch słupów linii napowietrznej SN, linii kablowej średniego napięcia, dwóch stacji transformatorowych SN/nn, słupów linii napowietrznej niskiego napięcia, linii napowietrznej niskiego napięcia oraz linii kablowej niskiego napięcia wraz z kablową rozdzielnicą szafową rozdzielczą i szafkami pomiarowymi na działkach nr 106, 107, 108, 109, 110, 111/1 , 113, 114, 115, 116, 117/1 , 117/2, 118, 119, 120,121 , 123, 124/1 , 125, 126/1 , 126/2, 130, 131 , 132, 133, 140, 141 , 142, 143, 144,145/3, 146, 147, 148/2, 150, 191/1 , 191/2, 192/3, 192/5, 193, 194, 201/2, 201/5, 203/1, 203/5, 203/7 położonych w miejscowości Gumowo, obręb 7 Gumowo, gmina Dzierzążnia oraz na działkach nr 107, 108/2, 109/2, 1 1 1, 1 12/2, 1 1 3, 1 14/2 położonych w miejscowości Siekluki, obręb 25 Siekluki, gmina Dzierzążnia

Lokalizacja inwestycji:

na działkach nr 106, 107, 108, 109, 1 10, 1 1 1/1, 1 13, 1 14, 1 15, 1 16, 1 17/1 , 1 17/2, 1 1 8, 1 1 9, 120, 121 , 123, 124/1 , 125, 126/1 , 126/2, 130, 131 , 132, 1 33, 140, 141 ,

142, 143, 144, 145/3, 146, 147, 148/2, 150, 191/1 , 191/2, 1 92/3, 1 92/5, 1 93, 194, 201/2, 201/5, 203/1, 203/5, 203/7 położonych w miejscowości Gumowo, obręb 7 Gumowo, gmina Dzierzążnia oraz na działkach nr 107, 108/2, 109/2, 1 1 1, 1 12/2, 1 13, 1 14/2 położonych w miejscowości Siekluki, obręb 25 Siekluki, gmina Dzierzążnia - 2690_001.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-10-24 12:22:55
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-24 12:22:55
  • Liczba odsłon: 842
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278518]

przewiń do góry