ZAWIADOMIENIE  o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 1, 61 S 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 201 gr., poz. 2081),

zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek Inwestora: Wójta Gminy Dzierzążnia, Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowie dróg gminnych nr 300358 W i 300361 W w miejscowościach Stare Gumino i Nowe Gumino, gmina Dzierzążnia”

-budowadrog_gminnych_nr_300358_w_i_300361_w_w_miejscowosciach_stare_gumino_i_nowe_gumino.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-24 14:58:39
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-24 14:58:39
  • Liczba odsłon: 803
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174527]

przewiń do góry