Dzierzążnia, dnia 4 czerwca 2020 r.

PP.6733.2,2019

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 113 S 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania

Administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256), postanawiam

Sprostować oczywistą omyłkę powstałą w decyzji Wójta Gminy Dzierzążnia Nr 2/2019, znak PP.6733.2.2019 z dnia 21 października 2019r., o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch słupów linii napowietrznej SN, linii kablowej średniego napięcia, dwóch stacji transformatorowych SN/nn, słupów linii napowietrznej niskiego napięcia, linii napowietrznej niskiego napięcia oraz linii kablowej niskiego napięcia wraz z kablową rozdzielnicą szafową rozdzielczą i szafkami pomiarowymi na działkach nr 106, 107, 108, 109, 110, 111/1, 113, 114, 115, 116, 117/1, 117/2, 118, 119, 120, 121, 123, 124/1, 125, 126/1, 126/2, 130, 131, 132, 133, 140, 141, 142, 143, 144, 145/3, 146, 147, 148/2, 150, 191/1, 191/2, 192/3, 192/5, 193, 194, 201/2, 201/5, 203/1, 203/5, 203/7 położonych w miejscowości Gumowo, obręb 7 Gumowo, gmina Dzierzążnia oraz na działkach nr 107, 108/2, 109/2, I l l, 112/2, 113, 114/2 położonych w miejscowości Siekluki, obręb 25 Siekluki, gmina Dzierzążnia, polegającą na błędnym naniesieniu linii rozgraniczających teren inwestycji w części graficznej Nr l, Nr 3, Nr 4, Nr 6 ww. decyzji w ten sposób, że na załączniku dołączonym do niniejszego postanowienia zakres inwestycji obejmuje cały obszar planowanego przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem inwestora.  postanowienie_budowa_linii_ener._gumow_siekluki.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-04 15:09:44
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-04 15:11:26
  • Liczba odsłon: 833
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278434]

przewiń do góry