Uchwała Nr 114/XIX/2008

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia aktualizacji ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr.142, poz.1591, ze zm), oraz art.17 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2008r Nr 115, poz. 728 ze zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć aktualizację ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych” na terenie Gminy Dzierzążnia w latach 2006-2013 w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie_114.doc

srps_ostateczna.pdf

 

 

Strategia Rozwoju Problemów Społecznych

na terenie  Gminy Dzierzążnia

 

została zatwierdzona Uchwałą Nr 166/XXIX/2006 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 21 czerwca 2006 roku

 

pobierz treść

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-07-04 08:11:58
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-03 09:08:42
  • Liczba odsłon: 693
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1896760]

przewiń do góry