PFŚ. 6220.7.5.2017                                                                              Dzierzążnia 05.07.2017r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

            Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016. poz. 353)

 zawiadamia się

            że w dniu 05.07.2017 r na wniosek Spółki AGRARNA PLON Sp. z o.o. z siedzibą                             w Zakroczymiu ul. Klasztorna 9, po przeprowadzeniu  postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 3/2017 Wójta Gminy w Dzierzążni,  znak: PFŚ 6220.7.2.2016.2017 z dnia 03.04.2017r została wydana decyzja zmieniająca.

Po przeanalizowaniu dokumentacji postępowania oraz biorąc pod uwagę uzyskane  w postępowaniu opinie urzędów współdziałających oraz środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji Wójt Gminy w Dzierzążni stwierdził, że planowana zmiana w decyzji nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko i warunki życia ludzi i nie wymaga przeprowadzenia ponownego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska można zapoznać się   w siedzibie Urzędu Gminy  w Dzierzążni, pok. Nr 23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-ej do 16-ej. Zgodnie z art. 49 K. p. a zawiadomienie uznaje się za  doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

       

                                                                                               Wójt Gminy Dzierzążnia

                                                                                                  mgr inż. Witold Pająk

Otrzymują:

1/ Wnioskodawca

2/ Strony postępowania

3/ A/a

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kruszewska Maria
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-07-06 12:09:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Kruszewska Maria
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-06 12:09:30
  • Liczba odsłon: 952
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267166]

przewiń do góry