Dzierzążnia,  dnia 11 lipca  2017r.

   PP.6733.5.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego w  sprawie  wydania
decyzji  o ustaleniu  lokalizacji  celu  publicznego

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2017r.  poz. 1257),   w związku  z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca  2003r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U.      z  2017r.,  poz. 1073) zawiadamiam,  że  w dniu  06 lipca 2017r.  wpłynął   wniosek  i  na  żądanie  inwestora: 

GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, z siedzibą: ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, reprezentowanego przez Wójta Gminy Dzierzążnia,  na podstawie upoważnienia z dnia 30.06.2017r.  Nr O.2-3.4241.488.2017.BN

 

zostało  wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu  publicznego, pn.:  

 

BUDOWA   CHODNIKA       PRZEJŚCIE  DO  PRZYSTANKU  AUTOBUSOWEGO   W  GUMOWIE

 

Lokalizacja  inwestycji:    

GUMOWO,  dla terenu działek nr ew: 92.

          

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się  za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia  strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w  Dzierzążni,  pokój nr 20,   w godzinach pracy urzędu: poniedziałek - piątek w godz. 8.00 – 16.00,                                         tel.  23 661-59-09-02  lub  04

 


                                                                                          Wójt Gminy Dzierzążnia

                                                                                               mgr inż. Witold Pająk

          


Rozdzielnik:

1.  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w  Dzierzążni

     - w siedzibie Urzędu Gminy  (obok  pok. Nr 20)

       oraz na stronie internetowej    https://ugdzierzaznia.bip.org.pl,

2.   Sołtys wsi  GUMOWO - (z  prośbą o poinformowanie mieszkańców sołectwa w  sposób    

      zwyczajowo przyjęty),

3.  Właściciele  gruntów  przyległych do  nieruchomości -  wg  wykazu  znajdującego się             

      w  aktach  sprawy,

4.  A/a

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-07-11 12:51:45
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-11 12:51:45
  • Liczba odsłon: 857
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174605]

przewiń do góry