Dzierzążnia, dnia  31 lipca 2017r.

PP.6733.4.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji  w sprawie lokalizacji celu publicznego  


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jednolity: Dz. U. z dnia 10 lutego 2015r.,  poz. 199)   zawiadamiam,   że  w  dniu  22 maja 2017 roku,   na wniosek :

POLSKIEJ SPÓŁKI  GAZOWNICTWA  Sp. z o.o.  w  WARSZAWIE,  ul. Marcina  Kasprzaka 25, 01-224  Warszawa, w imieniu  której działa Pan Mirosław  Wójcicki  Instalatorstwo  Sanitarne C.O.  i  Gazowe,   z  siedzibą  Jeziory 1A,  21-400  Łuków, 

została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji  polegającej  na:

budowie  sieci  gazowej  średniego  ciśnienia.

Lokalizacja  inwestycji: DZIERZĄŻNIA :   działki  nr  54/16 i 67.


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w  Dzierzążni, 09 - 164 Dzierzążnia, pokój nr 20, w godz. pracy urzędu: poniedziałek  - piątek,  w godz.  8.00 – 16.00   (tel. 23 661-59-02 lub 04 wew.37).

 

 

                                                                                                 Wójt Gminy Dzierzążnia

                                                                                               mgr inż. Witold Pająk

         


Rozdzielnik:

1.  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w  Dzierzążni

     - w siedzibie Urzędu Gminy  (obok  pok. Nr 20)

       oraz na stronie internetowej    https://ugdzierzaznia.bip.org.pl,

2.  Sołtys wsi  Dzierzążnia  - (z  prośbą o poinformowanie mieszkańców sołectwa w  sposób   

      zwyczajowo przyjęty),

3.  Właściciele  gruntów  przyległych do  nieruchomości,  po których będzie przebiegać 

      projektowana  sieć  gazociągu  -  wg  wykazu  znajdującego się  w  aktach  sprawy,

4.  A/a

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grazyna Zarzycka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-09 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Sobiecki Adam
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-09 10:53:33
  • Liczba odsłon: 902
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267083]

przewiń do góry