Dzierzążnia, dnia  09 sierpnia 2017r.

PP.6733.5.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji  w sprawie lokalizacji celu publicznego  

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 778 z poźn. zmianami)   zawiadamiam,   że  w  dniu   06  lipca  2017 roku,  na wniosek :

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,  z siedzibą: ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, reprezentowanego przez Wójta Gminy Dzierzążnia, Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia

 

została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji  polegającej  na :

budowie chodnika

Lokalizacja  inwestycji:   

GUMOWO :   działki   nr ew:   92.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w  Dzierzążni, 09 - 164 Dzierzążnia, pokój nr 20, w godz. pracy urzędu: poniedziałek  - piątek,  w godz.  8.00 – 16.00                 (tel. 23 661-59-02 lub 04 wew.37).

 

         

                                                                                             Wójt  Gminy  Dzierzążnia

                                                                                              mgr. inż.  Witold  Pająk

 

 

Rozdzielnik:

1.  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w  Dzierzążni

     - w siedzibie Urzędu Gminy  (obok  pok. Nr 20)

       oraz na stronie internetowej    https://ugdzierzaznia.bip.org.pl,

2.  Sołtys wsi  Gumowo  - (z  prośbą o poinformowanie mieszkańców sołectwa w  sposób   

      zwyczajowo przyjęty),

3.  Właściciele  gruntów  przyległych do  nieruchomości,  po których będzie przebiegać 

      projektowana  sieć  gazociągu  -  wg  wykazu  znajdującego się  w  aktach  sprawy,

4.  Aa.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grażyna Zarzycka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-09 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Sobiecki Adam
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-09 10:55:43
  • Liczba odsłon: 932
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278471]

przewiń do góry