ERO 6220.1.3.2018                                                                   Dzierzążnia, dnia 17.09.2018r.

 

Zawiadomienie

 

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Posadowieniu instalacji do wytwarzania mas bitumicznych wraz z infrastrukturą (instalacją do zasilania instalacji głównej w paliwo- gaz LPG) na terenie zakładu zlokalizowanego w msc. Dzierzążnia na działkach nr ewid. 129/13,  130”

Na podstawie art. 61§4 KPA (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 33   ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U.2017. 1405 tj. z późn. zm.) informuję, że na wniosek: Adama Nowakowskiego Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL” z siedzibą Główną w Glinojecku ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck , wszczęto postępowanie  w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia na:. „Posadowieniu instalacji do wytwarzania mas bitumicznych wraz z infrastrukturą (instalacją do zasilania instalacji głównej w paliwo- gaz LPG) na terenie zakładu zlokalizowanego w msc. Dzierzążnia na działkach nr ewid. 129/13,  130”

Informuję, że wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, wyłożone są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzążni, pokój nr 36, od poniedziałku do piątku  w godzinach od  8ºº do 16ºº.

Wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach  został publicznie dostępny w wykazie danych. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania umieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dzierzążni oraz na stronie BIP Urzędu .

                                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                           mgr inż. Witold Pająk

 

Otrzymują:

 

1.       Sławomir Walczak, Gumowo 8, 09-164 Dzierzążnia - pełnomocnik Adama Nowakowskiego Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL” z siedzibą Główną w Glinojecku ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck

2.       Strony postępowania wg. załącznika nr  1

3.       a/a – (1 egz. wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie  + BIP Gminy Dzierzążnia).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewelina Imbir
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-19 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Imbir Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-20 08:54:20
  • Liczba odsłon: 578
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1904793]

przewiń do góry