Dzierzążnia, dnia 01.02.2019r.

ERO. 6220.3.8.2018.2019

 

 

 

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Wójt Gminy Dzierzążnia informuje, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej „Dzierzążnia I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Przemkowo, gmina Dzierzążnia, powiat płoński, województwo mazowieckie, zostało zakończone.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 w związku z art. 79a ustawy z dnia                                           14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Wójt Gminy uprzejmie informuje, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku
z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzążni, Dzierzążnia 28, pokój     nr 36, w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1600. 

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie, pod rygorem przyjęcia przez organ, że strona nie posiada więcej dowodów w danej sprawie.

Skorzystanie z powyższego prawa może nastąpić w terminie  3 dni od daty otrzymania powyższego pisma.

 

 

 

                                                                                            WÓJTA GMINY

 

                                                                                   mgr inż. Adam Sobiecki

Otrzymują :

  1. INWESTOR
  2. Strony biorące udział w postępowaniu wg. załącznika nr 1.
  3. a/a (tablica ogłoszeń Urzędu Gminy, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu)

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kruszewska Maria
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-04 11:05:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Kruszewska Maria
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-04 11:05:55
  • Liczba odsłon: 834
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267117]

przewiń do góry