Dzierzążnia, dnia  12.02.2019r.

ERO. 6220.2.11.2018.2019

 

 

 

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Wójt Gminy Dzierzążnia informuje, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW  i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  w miejscowości   Błomino Gumowskie (0002), dz. nr 49/3 Gm. Dzierzążnia”, zostało zakończone.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 w związku z art. 79a ustawy z dnia         14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:    Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Wójt Gminy uprzejmie informuje, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku
z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzążni, Dzierzążnia 28, pokój     nr 36, w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1600. 

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie, pod rygorem przyjęcia przez organ, że strona nie posiada więcej dowodów w danej sprawie.

Skorzystanie z powyższego prawa może nastąpić w terminie  3 dni od daty otrzymania powyższego pisma.

 

 

                                                                               Wójt Gminy

                                                                          mgr inż.Adam Sobiecki

 

 

 

 

 

 

Otrzymują :

  1. INWESTOR
  2. Strony biorące udział w postępowaniu wg. załącznika nr 1.
  3. a/a (tablica ogłoszeń Urzędu Gminy, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu)
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kruszewska Maria
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-14 10:09:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Kruszewska Maria
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-14 10:09:47
  • Liczba odsłon: 810
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278517]

przewiń do góry