ERO6220.2.13.2018.2019                                                     Dzierzążnia, dnia 28.02.2019r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2081).

zawiadamiam

że dnia 28 lutego 2019 roku została wydana decyzja Wójta Gminy Dzierzążnia znak: ERO6220.2.13.2018.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW  i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną   w miejscowości   Błomino Gumowskie (0002), dz. nr 49/3 Gm. Dzierzążnia”

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Płońsku oraz
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wody Polskie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzążni, pokój nr 36 w dni robocze,  w godzinach od 8-ej do 16-ej, w terminie 14-u dni od daty niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierzążnia,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzążnia.

                                                                                                        Wójt Gminy

 

                                                                                              mgr inż. Adam Sobiecki

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewelina Imbir
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-01 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Imbir Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-01 10:16:47
  • Liczba odsłon: 742
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272409]

przewiń do góry