Dzierzążnia, dnia 17 października 2019r.

PP.6220.4.2019

ZAWIADOMIENIE


o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 S 1, 61 S 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096) oraz art. 73 ust. I i art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 201 gr., poz. 2081),

zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek Pana Błażeja Grabowskiego, reprezentującego firmę Global SUN 2 Sp. z o.o., ul. Narutowicz 34, 90-135 Łódź, z dnia 12.08.2019r., (data wpływu 21.08.2019), uzupełnionego w dniu 11.10.2019r., (data wpływu 14.10.2019r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 24/9, położonej w miejscowości Rakowo, obręb 22, gmina Dzierzążnia. -  zawiadomienie_o_wszczeciu_postepowania_global_sun.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-04 15:42:18
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-04 15:45:35
  • Liczba odsłon: 584
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902093]

przewiń do góry