Dzierzążnia, dnia 4 grudnia 2019r.

PP. 6220.2.2019

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 201 8r., poz. 2081),

zawiadamiam

że dnia 14 listopada 2019 roku została wydana decyzja Wójta Gminy Dzierzążnia znak: PP. 6220.2.2019 0 środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „ Budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW, składającej się z farmy fotowoltaicznej PV Pomianowo I o mocy do I MW oraz farmy fotowoltaicznej PV Pomianowo IA o mocy do 1 MW, zlokalizowanych na dz. nr ew. 75, obręb Pomianowo, gmina Dzierzążnia, powiat płoński, woj. mazowieckie” -  obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_pge_energia_pomianowo_farma_fotowoltaiczna.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-05 15:07:30
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-05 15:07:30
  • Liczba odsłon: 821
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2277039]

przewiń do góry