O BW I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Na podstawie art. 61 S 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945), zawiadamiam, że w dniu 10 stycznia 2020r. wpłynął wniosek na żądanie

Pana Pawła Żyndy reprezentującego firmę EL-RAT Paweł Żynda z siedzibą przy ul. Wołodyjowskiego ION1, 05-270 Marki, działającego z upoważnienia ENERGA OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80557 Gdańsk, Oddział w Płocku z siedzibą przy ul. Wyszogrodzkiej 106, 09-400 Płock,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, pn.:

budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych nN 0,4kV wraz z przyłączami na działkach nr 79, 80/1 , 80/2 położonych w miejscowości Nowa Dzierzążnia, obręb 12 Nowa Dzierzążnia,

na działkach nr 6/4, 6/10, 6/11, 9/2, 10/7, 10/8, 10/10, 12/3, 14/2, 15/4, 15/5, 16/2, 16/3, 19/8, 21/4, 21/6, 21/9, 21/10, 22/2, 22/3, 22/4, 23/1, 24/9, 50/2, 107/1 , 187/1 , 1 87/2 położonych w miejscowości Nowe Kucice, obręb 14 Nowe Kucice, gmina Dzierzążnia, na działkach nr 216/2, 219/1 położonych w miejscowości Nowe Sarnowo, obręb 15 Nowe Sarnowo - obwieszczenie_budowa_slupowej_stacji_transformatorowej_miejscowosci_nowa_dzierzaznia_nowe_kucice_nowe_sarnowo.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-24 15:10:55
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-24 15:10:55
  • Liczba odsłon: 811
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181306]

przewiń do góry