OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081),

zawiadamiam

że dnia 21 lutego 2020 roku została wydana decyzja Wójta Gminy Dzierzążnia znak: PP. 6220.4.2019 0 środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 24/9 w miejscowości Rakowo, obręb 22, gmina Dzierzążnia” -obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_budowa_farmy_fotowoltaicznej_o_mocy_do_1_mw_wraz_z_niezbedna_infrastruktura_techniczna_na_dzialce_nr_249_w_miejscowosci_rakowo.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-24 15:44:35
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-24 15:44:35
  • Liczba odsłon: 850
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269910]

przewiń do góry