Dzierzążnia, dnia 9 kwietnia 2020r.PP.6730.3.2020

OBWIESZCZENIE


                                 o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 27 marca 2003r., planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Dz. U. z 2020r., poz. 293), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256), Wójt Gminy Dzierzążnia podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 kwietnia 2020r., została wydania decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego- w zabudowie zagrodowej na działce nr 38 położonej w miejscowości Sarnowo- Góry, obręb 24 Sarnowo- Góry, gmina Dzierzążnia.

Zgodnie z art. 10 kpa- Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzążnia, pokój nr 34, w godzinach pracy urzędu tj. 8.00-16.00.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.


Obwieszczenie o wydaniu decyzji

budowa budynku magazynowego- w zabudowie zagrodowej na działce nr 38
położonej w miejscowości Sarnowo- Góry, obręb 24 Sarnowo- Góry, gmina Dzierzążnia
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-04-09 12:29:11
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-09 12:33:53
  • Liczba odsłon: 726
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174584]

przewiń do góry