Dzierzążnia, dnia 21 października 2020 r

PP.6730.1.13.2020

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 S 1, 3 i 4, art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., - Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne (Dz. U. z 2020r., poz. 293),

Wójt Gminy Dzierzążnia zawiadamia,

że w dniu 19 października 2020 r, na wniosek Państwa Wiesławy i Zbigniewa Staniszewskich, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany wydanej decyzji o warunkach zabudowy Nr 3/2020z dnia 9.04.2020 r., PP.6730.3.2020, zmienionej decyzją znak PP.6730.1.11.2020 z dnia 17.09.2020 r. dla inwestycji polegającej na:

budowie budynku magazynowego- w zabudowie zagrodowej na działce nr 38 położonej w miejscowości Sarnowo- Góry, obręb 24 Sarnowo- Góry, gmina Dzierzążnia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w Dzierzążni, pokój nr 34, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek piątek w godz. 8.00- 16.00, tel. 23 661-59-09-02 lub 04.

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-22 10:03:00
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-22 10:11:03
  • Liczba odsłon: 867
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276948]

przewiń do góry