Państwowe

Gospodarstwo Wodne wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie

WA.ZUZ.1.4210.52.2022.MW

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Prawo wodne” oraz art. 49 S 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zwanej dalej „Kpa”,

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE

zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów przydrożnych RI, R2 i R3 wzdłuż drogi gminnej nr 300332W wraz z wykonaniem przepustów pod zjazdami na działkach nr ew. 47/1, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 i 98 obręb Korytowo, gm. Dzierzążnia, na wykonanie przebudowy istniejącego rowu polegającej na wykonaniu przepustu pod koroną drogi na działkach nr ew. 99, 100, 101/2 i 112 obręb Korytowo, gm. Dzierzążnia oraz na wykonanie drenażu francuskiego DI, D2 i D3 na działkach nr ew. 86, 87, 89, 90, 91, 99, 100, 101/2 i 112 obręb Korytowo, gm. Dzierzążnia, w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej nr 300332W w miejscowości Korytowo”.

Zgodnie z art. 401 ust. 8 ustawy Prawo wodne do zawiadomienia stron o wydaniu decyzji w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego stosuje się przepisy art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, dlatego niniejszym obwieszczeniem zawiadamia się wszystkie strony biorące udział w postępowaniu.

Informuję, że strony mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją w siedzibie Nadzoru Wodnego w Nidzicy przy ul. Olsztyńskiej 28, 13-100 Nidzica, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 — 16.00, w terminie czternastu dni od podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Proszę o wcześniejsze umówienie wizyty dzwoniąc pod numer telefonu 89 625 28 98.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dzień publicznego obwieszczenia 08.04.2022 r.                                                           

 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-04-11 14:59:39
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-11 15:05:07
  • Liczba odsłon: 546
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269791]

przewiń do góry